Perhetyö

 

Perhetyömme on verkostuituvaa systeemistä perhetyötä, johon on mahdollista sisällyttää perheterapiaa.

 

Asiakkaita tavataan heidän omassa kodissaan, Vision toimistolla, koulussa, työpaikalla, harrastuksissa, sosiaali-, tai työvoimatoimistossa, hoitotahojen luona, tai muissa asiakkaan elämään kuuluvilla saroilla. Otamme ottavat työssään huomioon koko asiakkaan luonnollisen, usein monitoimijaisen lähi- ja viranomaisverkoston.

 

Tapaamiset ovat perheenjäsenten yhteisiä perhetapaamisia ja yksilöllisiä tapaamisia. Usein työ aloitetaan 3-4 kuukauden kestävällä tiiviimmällä jaksolla, jonka jälkeen tapaamisten määrää vähennetään sovitusti.

 

Työ päästään aloittamaan sosiaalityöntekijän tekemän valmistelun ja yhteydenoton perusteella. Asiakasneuvottelussa ja työn alussa sovitaan käytännöistä: palvelun kestosta ja tapaamismääristä, alustavista tavoitteista

 

Työtä arvioidaan yhdessä asiakkaan, Vision työntekijöiden sekä sosiaalityöntekijän välisessä yhteistyössä ja dialogissa.

 

Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti päivä- ja iltatyönä. Visiossa ei ole  päivystyskäytäntöä. Muista menettelytavoista on aina mahdollista sopia. Tehty asiakastyö raportoidaan sähköiseen asiakastietojärjestelmään.

 

 

Y-tunnus: 2008181-3
Käyntiosoite: Rantatie 67 as. 1
04310 Tuusula
Puhelin: 044-0929111
Sähköposti:
Nettitaivas
© Visio Perhepalvelut Oy 2013