Palveluidemme periaatteita ovat:

 

1) verkostoituminen ja systeeminen työ,

2) perhekeskeisyys,

3) voimavarakeskeisyys,

4) hoidollisuus ja terapeuttinen työote

 

1) verkostoituminen ja systeeminen työ

Ajattelemme asiakkaidemme elämässään kohtaamia vaikeuksia kasvuympäristön vuorovaikutussysteemeistä käsin, jolloin tiiviisti työskentelemällä voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tutkia, etsiä ja muuttaa pulmia aiheuttavaa vuorovaikutusta.

 

Intensiivisen perhetyön aloitus sysää usein koko perheen muutoksen tilaan (kriisiin). Tässä tilanteessa perheen omat sekä verkostojen voimavarat ovat suureksi avuksi. Perheen ja työntekijöiden yhteistyöllä muutokselle luodaan mahdollisuus tulla eläväksi.

 

2) perhekeskeisyys

Perhe on systeemi, jossa yhden perheenjäsenen toiminta vaikuttaa koko perheen vuorovaikutukseen.

 

Työskentelemme koko perheen kanssa, teemme työtä kotona, ja perheen luonnollisessa ympäristössä. Pyrimme mahdollisimman tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen asiakkaidemme kanssa sekä siihen, että asiakas voi vaikuttaa omaan ja perheensä työn sisältöön, suunnitelmiin, tavoitteisiin ja arviointiin. 

 

Työssämme elävät yhtälailla perhe-, yksilö-, lapsi-, vanhempi-, yhteisö-, ja yhteiskuntakeskeiset ajatukset. Työtämme määrittävät samanaikaisesti lait ja sopimukset (mm. lastensuojelulaki, yk:n lapsen oikeuksien sopimus) kuin se, että asiakkaamme ovat päätäntävaltaisia oman elämänsä asiantuntijoita.

 

3) voimavarakeskeisyys

Uskomme, että luomalla ja ylläpitämällä dialogista vastavuoroista suhdetta, jossa ovat mukana asiakas, hänen lähiverkostonsa, viranomaistahot, sekä Visio, voimme yhdessä asiakkaidemme, sekä heidän verkostojensa kanssa vahvistaa heissä jo olevia voimavaroja, ja löytää uusia yllättäviäkin keinoja, joiden avulla on mahdollista selviytyä paremmin elämään liittyvien vaikeuksien kanssa.

 

4) hoidollisuus ja terapeuttinen työote

Asiakkaalle terapeuttinen työote näkyy ennen kaikkea arjessa, käytännönläheisenä ja juurevana työtapana. Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme elämästä, ja välitämme tunnetta ja tahtoa, että haluamme olla avuksi. Kiinnostuksemme koskee koko sitä psykososiaalista kenttää, jossa asiakkaamme elävät. Kunnioitamme asiakkaidemme elämää ja valintoja heidän ominaan, ja pyrimme hyvään yhteistyösuhteeseen.

 

Ylläpidämme terapeuttista tapaamme ajatella ja toimia perheterapia-orientoituneella kouluttautumisella, konsultaatioilla ja työnohjauksilla. 

 

 

Y-tunnus: 2008181-3
Käyntiosoite: Rantatie 67 as. 1
04310 Tuusula
Puhelin: 044-0929111
Sähköposti:
Nettitaivas
© Visio Perhepalvelut Oy 2013